தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Vakkil Anna Messages on Vivaham

விவாஹம் பற்றிய வக்கீல் அண்ணாவின் மற்ற குரல்செய்திகள்/வீடியோக்கள்