தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Vakkil anna page

வக்கில் அண்ணா பக்கம்


Kindly click on the below links to listen to the voice messages of Vakkil Anna on the respective topics


அந்தந்த தலைப்புகளில் வக்கீல் அண்ணாவின் குரல் செய்திகளைக் கேட்க கீழே உள்ள இணைப்புகளை கிளிக் செய்யவும்


Links:(இணைப்புகள்:)

  1. Messages about Sri Sankarapuram(ஸ்ரீ சங்கராபுரம் பற்றி வக்கீல் அண்ணாவின் குரல்செய்திகள்/வீடியோக்கள்)

  2. Vakkil Anna's other messages(வக்கீல் அண்ணாவின் மற்ற குரல்செய்திகள்/வீடியோக்கள்)

  3. On Vivaham (விவாஹம் பற்றிய வக்கீல் அண்ணாவின் மற்ற குரல்செய்திகள்/வீடியோக்கள்)