தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி  எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி

   சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி! 


Details

141 Prachina Sivan Kovils Covered under this Kaingaryam so far.


Each temple is given Rs.1,000 /2,000 every month for lighting oil lamp based on the amount of donation received every month from donors.


The  donation amount is Rs.6.000 per year / Rs.500 per month

Donations qualify for exemption under Sec.80-G of the Income Tax Act 1961 PAN: AADTS4795H(Unique Registration no : AADTS4795HF20216-Date of approval : 04-04-2022-Valid up to 31-03-2026)


Donate Now

District wise Summary of Temples Supported

(Please click on the District name to know the details of temples)

District Number 

Chengalpattu 10

Kancheepuram 14

Nagapattinam 40

Thanjavur   26

Tiruvallur   6

Tiruvarur   24

Other 13 Districts      21      

Grand Total 141