தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி  எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி   சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி! 

videos ON SRI SANKARAPURAM

ஸ்ரீ சங்கரபுரம்

பற்றிய 

வீடியோக்கள்

ஶ்ரீ சங்கராபுரம் என்று பெயர் வைத்ததின் பின்னணி

Click here to view the same


வீடியோ பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்
Sri Sankarapuram - A Short film 

ஶ்ரீ சங்கராபுரம்-ஒரு நிகழ் படம்

Click here to view the same


வீடியோ பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்Vakkil anna sambhashanai in chennayil udayalur -December 2018


சென்னையில் உடையாளூரில் வக்கில் அண்ணா சம்பாஷணை-டிசம்பர் 2018


Click here to view the same


வீடியோ பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்


Songs on Sri Sankarapuram 


ஸ்ரீ சங்கராபுரம் பற்றிய பாடல்கள்


Click here to view the same


வீடியோ பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்