தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Nakshatra Periyava

நட்சத்திர பெரியவா

For establishing 27 feet MahaPeriyava Statue at Sankarapuram Entrance based on 27 Nakshatras


27 நட்சத்திரங்களின் அடிப்படையில் ஸ்ரீ சங்கராபுரம் நுழைவாயிலில் 27 அடி மஹாபெரியவா சிலை நிறுவப்பட உள்ளது


108 members can contribute the prescribed amount of Rs.2,400 per star for each Nakshatra.


Donations qualify for exemption under Sec.80-G of Indian Income Tax Act 1961 PAN: AADTS4795H(Unique Registration no : AADTS4795HF20216-Date of approval : 04-04-2022-Valid up to

31-03-2026)


108 உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையாக ரூ.2,400 செலுத்தலாம்.

நன்கொடைகள் இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 1961 இன் பிரிவு 80-G இன் கீழ் வரி விலக்கு பெறத் தகுதிபெறும். PAN: AADTS4795H. (தனிப்பட்ட பதிவு எண் : AADTS4795HF20216-ஒப்புதல் தேதி : 04-04-2022-31-03-2026 வரை செல்லுபடியாகும்)