தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி  எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி 

  சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி! 

Nithya Ayush Homam

Ayush Homam is a part of an ancient tradition and is performed to offer prayers for increasing one's health and longevity.

Ayush Homam is being performed at Sri Sankarapuram on daily basis along with Ganapathi Homam and Avanthi Homam.

Ayush Homam will be performed on the Tamil Month Nakshtram preferred by the donor.

The donor has to provide the required details and make the payment of Rs.1,250(Rs. One thousand two hundred and fifty rupees only) online through Payment gateway at least 7 days in advance

Prasadam will be sent to the donor’s Indian postal address from Sri Sankarapuram.

Donations qualify for exemption under Sec.80-G of the Income Tax Act 1961 PAN: AADTS4795H(Unique Registration no : AADTS4795HF20216-Date of approval : 04-04-2022-Valid up to 31-03-2026)


ஆயுஷ் ஹோமம் ஒரு பழங்கால பாரம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் இது ஒருவரின் ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் அதிகரிக்க பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது.


ஸ்ரீ சங்கராபுரத்தில் தினமும் கணபதி ஹோமம், அவந்தி ஹோமம் ஆகியவற்றுடன் ஆயுஷ் ஹோமம் நடைபெற்றுவருகிறது.


நன்கொடையாளர் விரும்பும் தமிழ் மாத நக்ஷத்திரத்தில் ஆயுஷ் ஹோமம் செய்யப்படும்.நன்கொடையாளர்  தேவையான  விவரங்களை அளித்து ரூ.1,250 (ரூ. ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய் மட்டும்) ஆன்லைனில் பேமெண்ட் கேட்வே மூலம் குறைந்தது 7 நாட்களுக்கு முன்பே செலுத்த வேண்டும்.


ஸ்ரீசங்கராபுரத்திலிருந்து நன்கொடையாளரின் இந்திய அஞ்சல் முகவரிக்கு பிரசாதம் அனுப்பப்படும்.


Donate Now

நன்கொடை அளிக்க இங்கு கிளிக் செய்யவும்