தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி  எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி   சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி! 

Agnihotris at Sri Sankarapuram


Sri Maheshwara Dikshithar - First Agnihotri in Sri Sankarapuram

Shreekantha sharma - second agnihotri in Sri Sankarapuram

Kalavakolanu Venkata Subramanya Somayaji - Third Agnihotri in Sri Sankarapuram

Addepalli srichaithanya narayana somayajulu - Fourth Agnihotri in Sri Sankarapuram

KUNAPULI SIVARAMA HARLVIRYAJI ,BHANU SRI SOMAPEETHINI - FIFTH AGNIHOTRI IN SRI SANKARAPURAM