தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி  எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி   சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி! 

"MY STRENGTH" - SRI KANCHI MAHASWAMI(SRI SANKARAPURAM)

"என் பலம்" - ஸ்ரீ காஞ்சி மஹா ஸ்வாமிகள்

 (ஸ்ரீ சங்கராபுரம்)

"என் பலம்" - ஸ்ரீ காஞ்சி மஹா ஸ்வாமிகள். (ஸ்ரீ சங்கராபுரம்)- தமிழில்படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்


"என் பலம்" -வக்கீல் அண்ணாவின் குரல் செய்திகளைக்   கேட்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்


"MY STRENGTH" - SRI KANCHI MAHASWAMI. (SRI SANKARAPURAM)-To Read in English Click here