தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி  எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி   சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Vakkil Anna'S Messages about Sri Sankarapuram

ஸ்ரீ சங்கராபுரம் பற்றி வக்கீல் அண்ணாவின் குரல்செய்திகள்/வீடியோக்கள்