தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி  எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி   சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Vakkil Anna'S Messages about Sri Sankarapuram

ஸ்ரீ சங்கராபுரம் பற்றி வக்கீல் அண்ணாவின் குரல்செய்திகள்/வீடியோக்கள்

ஸ்ரீ மஹாபெரியவா சரணம்

ஸ்ரீ சங்கராபுரம் கிராமத்தை பற்றி அவதூறாக பரப்புவர்களை குறித்த பிரத்யேகமான பகிர்வு (PART 1- 6)

வக்கீல் அண்ணா - 9841032959 

Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrumXSUvB9dQbDyMZoQWGtqCdq1_dRSG1

---------------------------------------------------------------------------------------

SRI MAHAPERIYAVA SHARANAM

An Exclusive Sharing about Allegations being spread against  Sri Sankarapuram (PART1- 6)

VAKKIL ANNA - 9841032959

Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrumXSUvB9dQbDyMZoQWGtqCdq1_dRSG1