தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி

சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Kovil Mani

கோவில் மணி

The donation amount is Rs.3,000

It can be paid one time or Rs 1,000 each for 3 months or Rs.500 each for 6 months

Donations qualify for exemption under Sec.80-G of Indian Income Tax Act 1961 PAN: AADTS4795H(Unique Registration no : AADTS4795HF20216-Date of approval : 04-04-2022-Valid up to 31-03-2026)


நன்கொடை தொகை ரூ.3,000

ஒரு முறை அல்லது 3 மாதங்களுக்கு தலா ரூ.1,000 அல்லது 6 மாதங்களுக்கு தலா ரூ.500 செலுத்தலாம்.

நன்கொடைகள் இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 1961 இன் பிரிவு 80-G இன் கீழ் வரி விலக்கு பெறத் தகுதிபெறும். PAN: AADTS4795H. (தனிப்பட்ட பதிவு எண் : AADTS4795HF20216-ஒப்புதல் தேதி : 04-04-2022-31-03-2026 வரை செல்லுபடியாகும்)


Donate Now

நன்கொடை அளிக்க இங்கு கிளிக் செய்யவும்