தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Sri Sankarapuram Project CURRENTStatus

ஸ்ரீ சங்கராபுரம் திட்டம்

தற்போதைய நிலை


Bhaktha Anjaneyar Temple at Sri Sankarapuram


பக்த ஆஞ்சநேயர் கோவில்-ஸ்ரீ சங்கராபுரம்

Vaideeka Grihams at Sri Sankarapuram(12 completed)

ஸ்ரீ சங்கராபுரத்தில் வைதீகர்கள் கிரஹம்(12 பூர்த்தி ஆகி விட்டது)


MahaPeriyava Koil Rajagopuram work is in progress

மகாபெரியவா கோயில் ராஜகோபுரம் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன

Vaideeka Grihams at Sri Sankarapuram(construction in progress)


ஸ்ரீ சங்கராபுரத்தில் வைதீகர்கள் கிரஹம்(கட்டுமானம் நடைபெற்று வருகிறது)